Pokerduell med profilert politiker

En av Norges største pokerprofiler, Ola Amundsgård utfordrer til heads up duell i poker. I følge VG vil han gi 1 millioner kroner til den politikeren som klarer å slå han.

Dette gjør han for å få økt fokuset på spill-lovgivningen i Norge.

Stortingspolitikeren Erlend Wiborg, som representerer Fremskrittspartiet, har allerede takket ja til utfordringen og dermed ligger det an til en storstilt duell mellom de to. I forbindelse med regjeringsskiftet i oktober kom det frem at den nye regjeringen ville se på spill-lovgivningen.

Legalisering av poker

For poker vil man konkret se på muligheten for å legalisere spillet under kontrollerte omstendigheter. Men i følge Ola Amundsgård må man gå inn for en total legalisering. – Jeg gjør dette for å få legalisert poker. For at myndighetene skal få opp øyene sine og se at dette er et ferdighetsspill – ikke et lykkespill. Det er ikke vill gambling og tilfeldigheter, men et spill man må tenke og bruke hodet, uttaler han til VG.

Poker som ferdighetsspill

Wiborg støtter også selv opp under at poker er et ferdighetsspill. Men når det kommer til selve duellen levner han seg selv små sjanser for seier. – Jeg kommer til å tape så det synger. Jeg spiller et par ganger i året på nettet, også har jeg spilt litt med venner. Jeg er en amatør, men jeg skal trene litt nå. Det skal nok en solid dose trening til for at Wiborg skal klare å beseire Amundsgård.

Det blir uansett spennende å følge kampen, og det som er helt sikkert er at siste ord ikke er sagt i denne saken. I følge tall fra Synnovate spiller 330 000 nordmenn poker i en eller annen form. Så det er nok mange som håper på en mer liberal lovgivning på dette området.