gift

Personvernserklæring

Norskespilleautomater.net, heretter ”vi” eller ”oss”, er svært opptatt sikkerheten og personvern til alle besøkende på være sider, samt alle som har gitt eller delt sin personlige informasjon med oss.

Som en del av denne sikkerheten har vi inkludert denne teksten som forteller om våre retningslinjer på personvern. Dette for at du og alle andre besøkende skal forstå hvorfor vi samler inn denne typen informasjon, og hva vi bruker den samme informasjonen til.

Generelt

Gjennom din deltagelse og bruk av våre nettsider godtar du våre retningslinjer, nærmere forklart i denne veiledningen. Vi kan etter ditt samtykket samle inn og benytte din private informasjon etter retningslinjene forklart under. Dette i henhold til våre retningslinjer og vilkår. Dersom du ikke godtar innholdet i denne personvernerklæringen kan du ikke delta eller ta nytte av noen av våre promoteringer, eksklusive tilbud og bonuser på våre nettsider, eller via våre interne- og eksterne linker.

Denne erklæringen dekker ikke selskaper vi ikke eier, eller har kontroll over. Erklæringen dekker heller ikke personer som ikke jobber for oss, eller som vi kontrollerer via våre selskaper, men avtalen inkluderer enhver tredjepart vi benytter i henhold til disse retningslinjene.

I denne erklæringen spesifiserer vi følgende:

 • Hva samler vi inn av informasjon om deg?
 • Hvordan samler vi inn denne informasjonen?
 • Hva benytter vi den innsamlede informasjonen til?
 • Hvem deler vi hvilken informasjon med, og hvorfor?
 • Hvor lenge oppbevarer vi den informasjonen vi samler inn?
 • Direkte markedsføring – vår kontakt med deg
 • Personlig informasjon om mindreårige
 • Hvordan sikrer vi din personlige informasjon?
 • Oppdateringer og tillegg til denne erklæringen
 • Hvordan kan du kontakte oss?

Hva samler vi inn av informasjon om deg?

Personlig informasjon – Vi kan gjennom våre kampanjer og nettsider be om din personlig informasjon, med hovedvekt på informasjon som kan fortelle oss noe om deg som individ direkte eller med rimelig innsats. Denne type personlig informasjon kan være fullt navn og alder, epost adresse og/ eller telefonnummer. Denne informasjonen vil deretter bli brukt til å gi deg generell eller personlige tilbud.

Ikke personlig informasjon – ikke personlig informasjon er samlet inn av programvare du benytter deg av, det kan være informasjon om siden som sendte deg til oss, hvilke internett operatør du benytter deg av, hvilket land du kommer fra og hvor lenge du har vært på nett. Innsamling av ikke personlig informasjon blir samlet inn via informasjonskapsler.

Hvordan samler vi inn denne informasjonen?

All personlig informasjon vi henter inn blir sendt direkte fra deg med din fulle viten. Dette er informasjon du fysisk skriver inn og sender til oss. Den personlige informasjonen skiller seg klart fra ikke personlig informasjon da ikke personlig blir sendt automatisk fra din enhet gjennom informasjonskapsler eller cookies, digitale identifikatorer, loggfiler og annen sporingsteknologi.

Dette betyr for deg:

 • Vi sender automatisk informasjonskapsler til din enhet. Vi kan lagre informasjonen vi får i henhold til denne erklæringen og i samsvar med dine informasjonskapsler.
 • Du kan når du vil slette deler av eller fjerne denne informasjonen etter eget ønske, i din søkemotor eller i ditt operatørsystem. Dette vil forringe sidens funksjonalitet, tilgjengelighet og personifiseringen mot deg som bruker av våre sider og tjenester.
 • Vi bruker våre informasjonskapsler til å endre eller personifiserer nettsidens design og oppsett, inklusive, men ikke begrensende, til å spare deg for gjentagende inntasting av informasjon og på nytt orientere deg på siden. I tillegg katalogisere din bruk av siden, generer statistikk og videreutvikle vårt tilbud etter dette.

Hva er en informasjonskapsel eller cookie?

For at din opplevelse av våre nettsider skal være så god som overhodet mulig legger vi ved en loggfil eller en informasjonskapsel som forteller oss litt om deg. Denne informasjonen bruker vi til å tilrettelegge våre sider til deg og dine preferanser slik at du hele tiden vil føle at nettsiden viser deg det du er interessert i, det du besøker og det du søker på.

Dette gjør din helhetlige opplevelse bedre og raskere. Denne informasjonskapselen eller cookien ligger på din enhet og forteller nettsiden du besøker passende informasjon om deg. Da denne informasjonen ligger på din enhet kan du når du vil fjerne dette fra din nettleser.

Ønsker du å lese mer om cookies finner du alt du trenger å vite hos www.allaboutcookies.org

Hva benytter vi den innsamlede informasjonen til?

Vi benytter informasjon fra cookies, loggfiler, sporingsbilder og andre informasjonsteknologier til å samle ikke personlig data som forteller oss om din aktivitet på våre steder, se på hvordan du bruker våre sider og tjenester, hente informasjon om hvilke nettleser du benytter deg av og hvordan vår side oppfører deg i den, se hvilke sider du har besøkt og hvor lenge du har vært på de aktuelle sidene, samt når på døgnet du har besøkt våre sider, hvilke dato og hvilke interne og eksterne linker du har benyttet deg av.

Vi kan også la en tredjepart eller en tjenesteleverandør som utfører oppdrag på våre veiene få tilgang til din ikke personlig informasjon. Dette gjør vi for å benytte oss av innleide tjenester som kundeservice, reklamesporing, analyser og markedsføring.

Vi tillater også reklamenettverk og andre selskaper som driver med reklame, samt viser reklame på våre sider, til å benytte seg av de tekniske løsninger vi har nevnt over for å hente informasjon om våre brukere. Vi gir allikevel ingen personlig informasjon til en tredjepart med mindre dette er spesifisert.

Hva bruker vi din ikke personlige informasjon til?

 • For å lettere kunne besvare dine kundeservice eller servicespørsmål, tilbakemeldinger samt oppdateringer knyttet til dine henvendelser.
 • For å personifisere vår direkte markedsføring.
 • For å tilpasse vårt aktivitetstilbud, samt tilpasse vårt reklameinnhold.
 • Direkte kommunikasjon med deg.
 • Til å finne løsninger, håndheve vårt innhold, inklusive brudd på eller i overenstemmelse med enhver gjeldende lov og reguleringer.
 • Til å gjennomføre kundeundersøkelser, tekniske diagnoser, analyser og statistiske kontroller.
 • Gi deg de beste tilbud og tjenester.
 • For å kunne oppdage, motarbeide bedrageri og andre sikkerhetsspørsmål.

Hvem deler vi hvilken informasjon med, og hvorfor?

Serviceleverandører – med våre eksterne leverandører deler vi ikke- og personlig informasjon hvis dette er nødvendig for å utføre de tjenester og formål nevnt ovenfor som kundeservice, markedsførings aktiviteter, yte markedsføringsassistanse eller gi teknisk support og analyse.

Andre offentliggjøringer – vi kan utlevere all informasjon, personlig- og ikke personlig som svar på pålegg fra politi, eller som svar på stevning, en ordre eller eventuelle undersøkende forespørsler, en rettskjennelse eller med hensyn til enhver rettslig prosess m.h.t å håndheve immaterielle rettigheter, eller til å utøve en rettighet, eller våre rettigheter til å forsvare oss mot rettslige krav dersom vi mener det er nødvendig å undersøke, hindre eller iverksette tiltak rundt ulovligheter, mistanke om mislighold eller andre forhold. Din og vår sikkerhet for din person og eiendom, brudd på retningslinjer eller håndheving av disse for å overholde gjeldende lover og regler.

Samarbeidspartnere og tilknyttede selskap – vi tillater oss å dele all informasjon med vårt morselskap, ethvert søsterselskap, joint ventures eller andre tilknyttede selskap. Vi kan også dele informasjon ved en eventuell selskapstransaksjon som salg av hele eller en vesentlig del av vår forretning, ved sammenslåinger, salg av eiendeler eller konsolideringer.

Skulle noe av dette skje vil det tilknyttede eller kjøpende selskap anta de samme rettigheter og plikter som beskrevet i denne personvernserklæringen.

Samlet informasjon – all informasjon i en ikke lesbar eller avidentifisert form kan deles med en tredjepart i enhver tidligere nevnt situasjon, også med formål mot å lage personlig, direkte eller målrettet reklame. Den samme informasjonen vil kunne benyttes av en tredjepart med formål om å utvikle og forbedre vår side, gjennomføre forretningsanalyser og andre utviklende formål.

Tredjeparts informasjonsinnsamling – våre retningslinjer gjelder kun ved offentliggjøring av informasjon vi har samlet inn fra deg direkte. Skulle du ha offentliggjort din informasjon til andre via våre tjenester eller nettsider (dette kan skje ved at du klikker på en link, på en ekstern side, en av våre linker har tatt deg til) vil reglene fra den aktuelle siden gjelde for bruken av denne informasjonen.

Derfor anbefaler vi alltid alle til å lese alle regler til alle sider du benytter deg av før du begynner å bruke sidens innhold.

Hvor lenge oppbevarer vi den informasjonen vi samler inn?

Vi kan når som helst korrigere, endre og fjerne ufullstendig eller det vi oppfatter som uriktig informasjon til enhver tid. Ønsker du din epost eller annen informasjon fjernet fra noen av våre sider, kan du kontakte oss på [email protected] og vi vil hjelpe deg med ditt ønske.

Det er viktig at du er klar over at med mindre noe annet er fortalt oss vil all informasjon, inkludert din personlige informasjon, bli oppbevart så lenge vi ser nødvendigheten av det, for å levere våre tjenester, oppfylle våre juridiske forpliktelser, løse eventuelle tvister og overholde våre avtaler.

Direkte markedsføring – vår kontakt med deg

Har du selv gitt oss din epostadresse vil vi med jevne mellomrom sende deg salgsfremmende informasjon med innhold om våre aktiviteter, bonusprogrammer og eksklusive tilbud. Vi vil også dele epostadressen med våre markedsføringspartnere og bruke den med det formål å holde deg oppdatert om interessante utviklinger på markedet og nye spennende kampanjer og tilbud.

Da vi er forpliktet til å godta din rett til privatliv kan du med enkle grep avslutte dine abonnement og dermed ikke lenger motta eposter fra oss eller noen av våre samarbeidspartnere. Er det kun våre eposter du ikke lenger ønsker å motta kan du når som helst trykke på ”unsubscribe” nederst på hver epost for å avbestille. Det kan ta opp til 14 dager før du slutter å motta våre eposter.

Selv om du ikke ønsker å motta reklame fra oss vil du kunne motta eposter med viktig informasjon, svar fra kundeservice, administrative meldinger og undersøkelser. Disse meldingene må du motta da de ikke kan velges bort.

Dine endringer i ditt abonnement vil kun gjelde våre fremtidige salgsfremmende meldinger. Dersom vi allerede har delt din epost med en tredjepart, vi du måtte endre din abonnementsstatus direkte med tredjeparten for å unngå fremtidig meldinger fra dem.

Personlig informasjon om mindreårige

Alle våre sider er utviklet for personer over 18 år og er ikke ment for personer under 13 år. Vi vil aldri samle inn, bruke og oppbevare informasjon fra mindreårige. Dersom vi finner ut at noe informasjon vi har i våre lister, er fra en person under myndighetsalder, vil fjerne og sette all informasjon om denne personen omgående.

Vi forbeholder oss også retten til å alltid kunne be om bevis på alle våre brukeres alder. Dette for din egen sikkerhet.

Hvordan sikrer vi din personline informasjon?

Vi setter din og vår sikkerhet i høysetet og benytter mye tid til å vedlikeholde og implementere nye og nødvendige sikkerhetsinstallasjoner. Vi benytter oss av seneste sikkerhetstjenester for å motarbeide og stoppe uautorisert tilgang, og bruk, av din og vår sensitive informasjon.

Selv om vi tar sikkerhet på alvor kan vi ikke være ansvarlig for eventuelle brudd på sikkerheten som gir uautorisert tilgang og påfølgende potensielt misbruk. Vi gir ingen garantier, direkte eller indirekte om at vi vil forhindre og stoppe en slik tilgang.

Skulle du på noe tidspunkt føle at ditt personvern har blitt behandlet i strid med våre retningslinjer, at en person har misbrukt våre tjenester eller på noe måte har oppført seg upassende eller i strid med hva du mener er korrekt vil vi høre fra deg. Kontakt oss på [email protected] og vi vil se nærmere på forholdet umiddelbart.

Oppdateringer og tillegg til denne erklæringen

Vi reserverer oss retten til, hvis det er nødvendig, til å legge til eller revidere denne personvernserklæringen. Vesentlige endringer vil umiddelbart tre i kraft. Alle nye revisjoner vil vises med overskriften ”siste revisjoner”.

Du gir din samtykke og erkjenner endringene i denne personvernserklæringen ved å fortsette å bruke våre nettsider, kampanjer og tjenester.

Språket i våre vilkår – der vi gir deg vår oversettelse av den originale, engelske utgaven av våre retningslinjer, sier du deg enig i vår oversettelse og er inne forstående med at oversettelsen kun er gjort for å gjøre det lettere for deg som leser og at den engelske utgaven av våre retningslinjer og vår personvernserklæring vil styre ditt forhold til oss.

Dersom den engelske versjonen og den norske oversettelsen skulle ha motsetninger vil den engelske utgaven være den bindende og den eneste aktuelle.

Hvordan kan du kontakte oss?

Skulle du fortsatt ha noen spørsmål vedrørende disse retningslinjene, eller noe annet, kan du når som helst kontakte oss på [email protected] og vi vil svare deg så fort som overhodet mulig.

For orginal versjonen av personverserklæringen på Engelsk se her.

 • Publisert dato: 2017-05-16 13:05
 • Modifiserings dato: 2017-12-05 13:38