gift

Retningslinjer for brukerkommentarer

Vi verdsetter dine synspunkter og setter pris på alle bidrag til norskespilleautomater.net

Jo flere detaljer du kan gi om din erfaring med merkevarenes nettsider omtalt på vår norskespilleautomater.net[ («Nettsidene»), jo bedre og mer nyttig vil din evaluering være. Vi ønsker dine meninger om nettsidenes bestemte funksjoner velkomne, som for eksempel: type spill tilgjengelige, velkomsttilbud, detaljer om kampanjene du likte, bingo-chattespill, kvalitet på støtte som tilbys, osv. Selv om du kanskje vil fokusere på de problematiske aspektene ved nettsiden, vil vi gjerne også høre om dine positive erfaringer.

Uansett hva det du bidrar med angår, vil vi at nettsiden vår skal være et sikkert og fornøyelig sted for alle brukere. Så, vi er alle på samme side her. Vi har angitt hva vi forventer av deg i retningslinjene for brukerkommentarer («Retningslinjer for brukerkommentarer»). Disse retningslinjene for brukerkommentarer er gjeldende for alt materiale som du bidrar med til nettstedet vårt («Bidrag») og gjelder for hver enkelt del så vel som helheten av hvert bidrag.

Disse retningslinjene for brukerkommentarer er i tillegg til våre Vilkår og betingelser, som også gjelder for din bruk av nettstedet vårt og til eventuelle Bidrag. Du må overholde retningslinjene for brukerkommentarer i ånden, så vel som i brevet.

Et bidrag må:

 • Være nøyaktig (hvor det skrives fakta).
 • Holdes oppriktig (hvor det skrives meninger).
 • Overholde det aktuelle lovverket i Norge og i ethvert annet land hvor det er lagt ut

Et bidrag må ikke:

 • Være krenkende for andre.
 • Være uanstendig, støtende, hatefullt eller provoserende.
 • Fremme tydelig seksuelt materiale.
 • Fremme vold.
 • Fremme diskriminering basert på rase, kjønn, religion, nasjonalitet, funksjonshemming, seksuell orientering eller alder.
 • Krenke opphavsrett, databaserettigheter eller varemerket til enhver annen person.
 • Være potensielt misvisende.
 • Krenke enhver juridisk forpliktelse til en tredjepart, for eksempel en kontraktsforpliktelse eller taushetsplikt.
 • Fremme ulovlig aktivitet.
 • Vise forakt for retten.
 • Være truende, misbruke eller invadere andres personvern, eller forårsake irritasjon, uleilighet eller unødvendig angst.
 • Kunne trakassere, opprøre, sette andre i forlegenhet, alarmere eller forstyrre enhver annen person.
 • Utgi seg for å være en annen person eller uriktig fremstille din identitet eller tilknytning til andre personer.
 • Gi inntrykk av at bidraget kommer fra norskespilleautomater.net, dersom dette ikke er tilfellet.
 • Fremme eller oppfordre ethvert parti til å begå eller bistå i ulovlig virksomhet, som for eksempel (kun til eksempel) brudd på opphavsrett eller misbruk av datamaskiner.
 • Inneholde en uttalelse som du vet eller tror, eller har rimelig grunn til å tro at medlemmer av det offentlige som uttalelsene er eller vil rettes mot, vil mest sannsynlig oppfatte dette som en direkte eller indirekte oppmuntring eller annen oppfordring til planlegging, forberedelse eller anstiftelse av terrorhandlinger.
 • Inneholde reklame eller promotere tjenester eller lenker til andre nettsteder.

Brudd på Retningslinjene for brukerkommentarer

norskespilleautomater.net vil etter eget skjønn avgjøre hvorvidt et bidrag bryter retningslinjene for brukerkommentarer eller ikke. Når vi anslår at det har vært et brudd på retningslinjene, kan vi ta det vi anser som hensiktsmessige tiltak, noe som kan innebære endring eller fjerning av bidraget.

Manglende overholdelse av retningslinjene for brukerkommentarer vil ansees som et vesentlig brudd på vilkårene som gir deg tillatelse til å bruke vårt nettsted, og kan resultere i at vi tar alle eller enkelte av følgende handlinger:

 • Umiddelbar, midlertidig eller permanent tilbaketrekking av din rett til bruk av vårt nettsted.
 • Umiddelbar, midlertidig eller permanent fjerning av alle bidrag som er lastet opp av deg til vårt nettsted.
 • Utstede en advarsel til deg.
 • Søksmål mot deg for tilbakebetaling av alle kostnader på et erstatningsgrunnlag (inkludert, men ikke begrenset til, rimelige administrative og juridiske kostnader) som følge av bruddet.
 • Ytterligere rettslige skritt imot deg.
 • Formidling av informasjonen til rettshåndhevende myndigheter slik vi med rimelighet føler er nødvendig eller kreves ved lov.

Vi utelukker vårt ansvar for all handling vi kan ta som følge av brudd på retningslinjene for brukerkommentarer. Tiltakene vi kan ta er ikke begrenset til de som er beskrevet ovenfor, og vi kan ta enhver annen handling vi med rimelighet anser passende. Vi reserverer oss retten til ikke å publisere eller fjerne noe bidrag uansett årsak

Vilkårene for retningslinjene for brukerkommentarer, samt innholdet og utformingen, er underlagt engelsk lov. Forumet for håndtering av eventuelle krav eller tvister skal være som angitt i Vilkår og betingelser.

 • Publisert dato: 2019-11-19 09:51
 • Modifiserings dato: 2019-12-04 14:29